עיריית מעלה אדומים - חיים באיכות חיים

 

 

הארכיון העירוני מעלה אדומים

חזרה לדף השער

 

 

מסמך החודש

 

 

אנו פותחים מדור זה, שבו נציג מדי חודש בחודשו מסמך/תמונה/קטע עיתונות, שעליו נטיל זרקור, במאורע היסוד המכונן בחייה של מעלה אדומים:

כסלו תשע"ד – מזל טוב! מעלה אדומים בת 38

טבת תשע"ד – חתונה בנערן

שבט תשע"ד – נטיעות ראשונות: שבט תשל"ו

אדר א' תשע"ד – קשיי בראשית תשל"ו

אדר ב' תשע"ד – פורים תשל"ו

ניסן תשע"ד –  מאבק על מעמד מוניציפאלי לישוב החדש: ניסן תשל"ו

אייר תשע"ד – מגילת יסוד לעיר מעלה אדומים – ד' אייר תשל"ח

סיוון תשע"ד – יצחק צרפתי מבקש להקים מוסך במעלה אדומים – סיוון תשל"ה

תמוז תשע"ד – המעמד המשפטי המפוקפק של "מחנה עובדים" מבלבל את כל העולם – כ"ב בתמוז תשל"ו מסמך שנחשף בארכיון המדינה

אב תשע"ד – הספרייה על שם יעקב רמון ז"ל – אמה של "ספריית השלום בני ציון" במעלה אדומים: אב תשל"ו

אלול תשע"ד – ביקור ראשון של ראש ממשלה במעלה אדומים – אלול תשל"ז

תשרי תשע"ה – סוכות תשל"ו (1975) – "חג העליה" של גרעין מעלה אדומים

מרחשוון תשע"ה – מגעים ראשונים של הגרעין המאוחד עם השר ישראל גלילי – חשוון תשל"ה (1974)